farida nuraini & taufiq ilham anshory

FARIDA TAUFIQ Dengan segala rasa hormat, kami bermaksud Mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk dapat menghadiri acara pernikahan Putra – Putri kami FARIDA Putri bapak Pawiro Samanto dan ibu Repyoh & TAUFIQ Putra bapak Daryono (Alm) dan ibu Imah Daryono “Dan diantara tanda-tanda kekuasaaNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kami cenderung dan merasa tentram… Continue reading farida nuraini & taufiq ilham anshory